maandag 16 oktober 2017

ALLEMAAL BOOTJES - ALL BOATS


Wat was het gisteren een mooie herfstdag, heerlijk om 's morgens op de fiets naar Pino, mijn oppaskat te gaan. Nadat hij vliegensvlug zijn lekkere Whiskas maaltijd op had, zat hij nog verlekkerd te likkebaarden. De rest van de dag moet je het met brokjes doen Pino en tegen de avond kom ik je nog een keer verwennen met Sheba, wat een luxe beestje ben jij"."Yesterday we had a lovely autumn day, great to go by bike to Pino, the cat I go after for a few days. After he had eaten his delicious Whiskas meal in no time, he was satisfied licking his lips. "The rest of the day you have to do with hard  kibbles Pino and late afternoon I will be back for your Sheba treat, you are a truly luxurious creature".Buiten in Pino's tuin bloeien de herfstcrocusjes, maar door het slechte weer van de afgelopen week zijn ze al op zijn retour.


Outside in Pino's garden autumn crocuses are still flowering, but due to the bad weather of last week, they are already on their return.Voordat ik bij het huis van Pino was maakte ik een aardige fietstour door de mooie omgeving van het riviertje De Rotte, en mijn oog viel dit keer op de verschillende bootjes in alle soorten en maten. Ik begon ze maar eens te fotograferen. Tegen de avond maakte ik de rit nogmaals maar nam een andere route aan de andere kant van de Rotte, dit heeft me heel wat bootjesfoto's opgeleverd, waarvan ik een aantal zal laten zien.Bootje met vissers in de ochtend  -  Boat with fisherman in the morning

Before I arrived at the cat's house I made a nice biketour through the beautiful surroundings of the river De Rotte, and this time my eyes caught the many different boats in all shapes and sizes. I started to photograph them. Late in the afternoon I made the tour again but took another route on the other side of De Rotte, this has given me a lot of boatphotos. I shall show you some.Een leuk jachtje - A nice little yacht.Maar ik prefereer deze groezelige kano  -  But I prefer this dingy dirty canoe.In de sloten bij wat zomerhuisjes liggen allerhande vaartuigen.

In the canals along some summerhouses are all kind of vessels.Twee blauwe kano's verborgen onder een treurwilg. Het kroos op het water geeft de illusie van een strak gazon.

Two blue canoes hidden under a weeping willow. The duckweed on the water creates the illusion of a tight lawn.Deze boot ligt op het droge en biedt plaats voor de ladder.......

This boat is on the dry and holds the ladder......
Aha deze kapitein is juist terug van Mars, heeft de boot binnengehaald om wellicht deze reis nooit meer te maken.

Aha, this captain just arrived back from Mars, got the boat on shore to make this journey never again.De schoonheid van een zwaan in een van de kanaaltjes.

The beauty of a swan in one of the canals.Dit is een uitzicht van het pad aan de andere kant van de Rotte. De rivier heeft smalle en brede stukken, begint midden in de stad Rotterdam en eindigt in de Rottemeren.

This is a view from the path on the other side of De Rotte. The river has narrow and wide pieces, starts in the centre of Rotterdam and ends in the Rotte lakes.
 Op de achtergrond van het bootje op het droge, de roeiers op De Rotte.

On the background of the boat on the dry, rowers on De Rotte.De meren in zicht.The lakes in sight.

Hé, Lucky Luc is ook van de partij - Even a boat named Lucky Luc.
Een oude zeilboot met kajuit - An old sailboat with cabin.Over de brug met tegenlicht - Over the bridge with backlightEn een prachtige moderne sloep - And a beautiful modern sloop.Ik fiets ook langs de molenviergang, alleen kon ik ze niet alle vier tegelijk op de foto krijgen, had ik een andere lens nodig die ik niet bij me had.

I also passed the mill four course, but I could not photograph them all four together, I should have needed another lens which I had not with me.

Hier aan de linkse kant van het pad De Rotte en aan de rechterkant zijn boeren bezig met aardappels rooien. Eindelijk droog weer dus even doorwerken.

Here on the left side of the path is the river and on the right sight farmers are busy with harvesting potatoes. Finally the weather is dry so they continue working as long as possible. 


Nog één blik op de molens nu van de overkant en ik stop mijn toestel in mijn fietstas, het is genoeg geweest voor vandaag, totdat ik bijna thuis de Cymbidium orchideeën in de kassen in bloei zie, goed nog maar een foto dan.

Another view on the mills, now from the other side of the river and then I put my camera in my bike bag, it's enough for today, until I'm almost home again, I see the Cymbidium orchids flowering in the glasshouses, well,,,,,one more photo.

zondag 8 oktober 2017

AAN ALLES KOMT EEN EIND - EVERYTHING COMES TO AN END

Aan alles komt een eind, zelfs aan een duiventil. Dit zag ik afgelopen week op de ochtend na een stormachtige nacht.


Everything comes to an end, even to the life of a dovecote. This I saw last week on the morning after a stormy night.
Ik ging naar buiten en zag iets liggen op het pad voor de veranda wat ik niet direct kon thuisbrengen, keek naar boven en help, de wind had het huis van mijn geliefde kauwen van haar dak beroofd.
Slechts een ruïne is er nog over van mijn eens zo mooie duiventil. De kauwen komen langs maar hebben alleen maar oog voor het voer dat ik sinds vorige week weer in het vogelvoederstation plaats.
Als ze wegvliegen maken ze even een landingsbeweging, maar o nee er is geen dakje meer op de plek waar ze altijd even gingen zitten........
Jammer, dus ook geen jonkies meer in de hokjes. Het ziet er niet naar uit dat deze ruïne nog te renoveren is, dat wordt afzagen en de paal laten staan voor mijn klimroos 'Pierre de Ronsard' oftewel Eden Rose genoemd. Goed, misschien komt er ooit een nieuw hok op de paal.


I went outside and saw something on the path in front of the porch I could not place immediately, I looked up and help.....the wind had robbed the roof of the house of my beloved crows. Only a ruin was left of my once so beautiful dovecote.  Since one week I feed the birds again, the crows come by but of course just have interest in the food. When they fly away they are making a landing movement, but o no, there is no roof on their house to sit on..... Such a pity, so in the future no more babies in the dovecote.  The poor condition of the ruin is not subject to renovation I think. That is being sown and leaving the strong pole standing for my climbing rose ´Pierre de Ronsard´, also called Eden rose. And well, may be I put a new dovecote on it some day.De duiventil in betere tijden. Ook dit bouwwerk werd al meer dan 25 jaar geleden door mijn vader gemaakt, en daar hij dacht dat ik nooit duiven zou gaan houden, had hij voor elke ingang een houten nepduif gemaakt. Na een aantal jaren viel er één zo´n houten duif naar beneden en ontdekten de kauwen de ingang. Alles werd grondig geïnspecteerd en uiteindelijk goed bevonden voor het maken van een nest. Jaren achtereen hebben ze jonkies opgevoed in verschillende appartementen, was er één hokje niet schoon genoeg dan namen ze gewoon een ander en drongen net zolang langs de nepduiven tot die ook naar beneden vielen.The dovecote in better times. Also this building was made by my father more than 25 years ago, and while he thought I never should be a pigeon-fancier, he made a wooden fake dove for each entrance. After a number of years one fake dove fell down and the little crows, also called jackdaws, discovered the entrance. Everything was thoroughly inspected and finally found well to build a nest. For years they have raised youngsters in different apartments, was one 'room' not clean enough, they just took another, and pushed along the fake doves until these fell down too.
Je begrijpt dat we heel veel plezier hebben gehad aan het van zo dichtbij oberserveren van deze slimme vogels.


You will understand that we had lots of pleasure observing these clever birds.Deze foto maakte ik deze zomer met de Eden Rose in volle bloei, de til toont al verval.

This picture I took this summer with Eden Rose in full bloom, the dovecote is already in decline.

Een eenzame roos bloeit nog aan de paal, alleen......

A lonely rose is still flowering on the pole, alone.......
zondag 1 oktober 2017

BLOEMEN UIT DE EIND SEPTEMBER TUIN - SOME FLOWERS FROM THE GARDEN END OF SEPTEMBER.


De maand september is al weer voorbij, in mijn beleving was het, afgezien van mijn uitstapje naar Edinburgh, een trieste bedoening. Regen, wind, een dagje zon en weer regen en regen, ik liep te soppen in het gras.  Een ongeluk komt nooit alleen, kleine lekkages, elektra wat raar gaat doen, planken van de verandavloer die gaan rotten enz. Ben nu bezig met de planning voor een grondige aanpak tot renovatie, pffft een heel gedoe als je je maatje, tevens handige klusser, kwijt bent.
Maar......zoals je hierboven ziet, is de taxushaag keurig geknipt, heb ik pruimentaart bij de thee van pruimen uit eigen tuin (had ze ingevroren), vond ik in de tuin nog een prachtige fluweelrode gladiool en is de schoorsteenveger besteld.  De houtvoorraad is niet als andere jaren maar er is voorlopig meer dan genoeg om lekker warm voor de kachel te zitten als ik dat wil.
Intussen proberen de kippen hier de macht over te nemen........ Het wordt tijd om hier tegen op te treden.September is already over, to my experience it was a sad month, of course except of my trip to Edinburgh. Rain, wind, one sunny day and again rain and rain, my feet were soaking on the lawn. An accident never comes alone, minor leaks, weird electricity problems, planks of the porch floor that are going to rot, and so on.  Now I work on the planning for the approach to a thorough renovation, a lot of hassle if you have lost your buddy who was also a handy husband.
But....as you can see above, the yew hedge is neatly trimmed, I have tea with plumcake (frozen plums from own garden), I still found a wonderful velvet Gladiol in my garden and the chimney sweeper has been ordered. The wood stock is not like other years but for the time being more than enough to sit warm for the stove when I want it.
In the meantime the chickens try to take over the power........It is time to act against this.
De wingerd laat dit jaar al vroeg haar prachtige herfstkleur zien.

The wild vineyard shows her beautiful color already early this year.

De Verbena bonariensis en Chelone obliqua bloeien onverminderd door.Verbena bonariensis and Chelone obliqua flower on and on.Hortensia's rijp om te drogen en andere hortensia's vormen nog nieuwe bloemen.Hydrangeas ready to dry and other ones still forming new flowers.Deze Polygonum persicaria woekert wel maar heeft prachtig blad.

This Polygonum persicaria is invasive but has wonderful foliage.Clematis tanguticaDe naam van deze Hosta weet ik zo gauw niet meer, maar het is werkelijk de enige die er tot op vandaag zo mooi bij staat, terwijl de meeste verruïneerd zijn door de slakken.

I don't remember the name of this Hosta so soon, but it's really the only one which looks so fresh until today, while most of them are ruined by snales.

Anemoon 'Honorine Jobert' is onovertroffen, toonde haar eerste bloemen al eind juli en weet niet van ophouden, voor mij is dit de topper van mijn tuin. Breidt zich goed uit in mijn vochtige veengrond maar van deze oplichtende bloemen in duisternis heb je nooit genoeg.

Anemone 'Honorine Jobert' is unsurpassed, showed first flowers already end of July and still don't want to stop, she is the star of my garden. Grows very well in my moist soil but you can never have enough of these luminous flowers in darkness.
Monnikskap  -  MonkhoodSedum 'Herbstfreude'De dahlia's waar ik in de tuin geen plek voor had, staan in grote potten naast de garage. Ze doen het dit jaar hier nog beter dan in de tuin.

Dahlias I could not plant in the garden are in pots alongside the garage.  They are even growing better here.
Dan komen we weer terug in de serre bij de bloemen en taart op tafel. Ik plukte een boeket van van alles wat. De herfstaster is de enige tak die nog over was van deze plant in de tuin, de konijnen zijn er helaas dol op.Then we are back in the conservatory with the flowers and cake on the table.  I picked a mixed bouquet from the garden.  The Michaelmas daisy was the only one in the garden, bunnies love them too.


Ik wens jullie allen een prachtige eerste week van oktober met hopelijk mooie dagen om in de tuin te verpozen.

I wish you all a great first week of October with hopefully some beautiful days to spend in the garden.