woensdag 7 februari 2018

OP NAAR DE LENTE


Op deze zonovergoten wintermorgen laat ik jullie even de foto´s van afgelopen week zien. Het voorjaar zat in de lucht, sneeuwklokjes kwamen tot bloei, Helleborussen ontvouwden voorzichtig hun bloemblaadjes en toonden hun gevarieerde schoonheid, van elke Camellia waren er wel enkele bloemen open, de spinnenkopachtige bloemen van de toverhazelaar glinsterden tegen de toch vaak grijze lucht, en niet te vergeten de Viburnum bodnantense ´Dawn´ met haar bijna niet te evenaren lange bloei.

Nu zijn we weer even teruggezet, het is nog winter, in de ware zin des woords. De zon schijnt, het is koud, het vriest, heerlijk voor mij maar niet voor mijn planten. De Helleborussen liggen plat op de grond en de meeste andere planten boven- of ondergronds kermen het uit van narigheid. Maar dat is niet om de koude daar kunnen de meesten hier wel tegen, het is echter de nattigheid en daaroverheen de vorst daar houden ze echt niet van en kunnen velen ook niet tegen. We hebben deze winter al heel veel regen gekregen en vorige week was de tuin nog zompig met hier en daar zelfs plasjes water ondanks de aangelegde drainage. Je kunt je voorstellen dat dan een vorstperiode, hoe kort ook, geen goed doet.

Minder leuk is ook, dat ik gisteren halsoverkop toch de Oleanders naar binnen moest halen. Zeven metselkuipen met planten waarvan drie stuks ongeveer 3 m. hoog incl. kuip. Met een ijzeren haak trek ik ze dan naar de kelder en elk jaar zeg ik : 'Hier stop ik mee', en elk jaar wordt het weer uitgesteld. Zolang ik dit zware karwei aankan, blijf ik het maar doen.
Zelf geniet ik echter van de zon en de kou, zo ook de kippen. Op dit moment hoor ik de haan  kraaien, hij kraait bijna de hele dag door, en hij loopt gezellig met zijn gevolg door de tuin op zoek naar iets lekkers. Straks tegen de middag gaan ze met z'n allen zitten soezen op een plekje in de zon, liefst een beetje hoog op een tafel bijvoorbeeld.
On this sundrenched wintermorning I will show you the pictures of last week. Spring was in the air, snowdrops blossomed, Hellebruses gently unfolded their petals and showed their varied beauty, even Camellias showed one or two flowers each, the spider-like flowers of the witch hazel sparkled against the often gloomy sky, and not to mention the Viburnum bodnantense 'Dawn' with its almost unrivaled long flowering.

Now we are put back again, it is still winter, in the true sense of the word. The sun is shining, it is cold, it is freezing, great for me but not for my plants. Helleboruses lie flat on the ground and most of the other plants above or below ground are groaning with misery. But that's not the cold, most of them can handle that, however, it is the wetness and then immediately the frost over it, they don't like that and can't stand it.  The last few months we had lots of rain and last week the garden was still soggy with here and there puddles of water despite the drainage. You can understand that a period of frost, however short, does not do any good.

Less fun is also that I had to get the Oleanders inside yesterday. Seven huge tubs with plants of which 3 of them about 3 meters high incl. tub. I pull them to the basement with an iron hook and I say every year: 'I stop this', and every year it is postponed again. As long as I can handle this tough job, I will keep doing this. 
For myself I enjoy the sun and the cold, so do the chickens. At this moment I hear the cock crowing, he almost crows all day, and he runs cozy with his entourage through the garden in search of a snack.
Later by noon they sit all together on a place in the sun, preferably a little high, for instance on a table.Door het raam zie ik langzaam een zwaan voorbijvaren, kop naar beneden gericht op zoek naar voedsel.Through the window I see a swan slowly passing by, head down, looking for food.Het lijkt erop dat hij de baas van de tuin is.

It seems that he is the boss of the garden.Dat is het weer voor vandaag, al mijn lezers wens ik een zonnige winter toe, al of niet met kou.

That's it for today, I wish all my readers a sunny winter, with or without cold.


zondag 21 januari 2018

EEN TURBULENTE JANUARI - A TURBULENT JANUARY

Wat een begin van het jaar.......en deze eerste maand heeft nog anderhalve week te gaan.
Het bloggen wordt steeds moeilijker vol te houden, helaas, heb zoveel te doen. Foto's maken van wat ik zoal om me heen zie gaat nog wel, maar dan..... er voor gaan zitten en ook nog iets schrijven valt niet mee. Normaal gesproken maakte ik mijn blogjes 's avonds, nu kijk ik vaker tv, vroeger nauwelijks.
Afgelopen week woei de hevigste storm sinds jaren over ons land; een paar dakpannen en een luik kapot gewaaid, dat was hier de grootste schade dus dat viel mee. De pannen liggen weer op het dak en de reparatie van het luik wordt binnenkort tegelijk met andere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Gisteren had ik hulp van oudste kleinzoon, samen hebben we het afgewaaide afdak van de houtvoorraad weer teruggeplaatst en heel veel hout onder de veranda opgestapeld, dus kou kom maar op, ik kan er even tegen. Niets is prettiger dan de warmte van een houtkachel, toch stook ik hem lang niet meer elke dag, ben vaak van huis of buiten en als ik bezoek heb vergeet ik er hout op te gooien en gaat hij regelmatig uit.  Echter, voorlopig geven ze uitzonderlijk hoge temperaturen op voor komende week, prima, als de zon ook maar schijnt......

Ondanks de vele regen en wind bloeit er deze maand al het een en ander in de tuin, in huis is het al een beetje lente en nu zelfs zomer. Zie de foto's.
What a start of the year.......and this first month even has to go for another one week and a half.
Blogging is getting harder and harder to keep up, so sorry, so much to do. Making photos of growing and living things around me is easier, but then.....sitting and writing is a bridge too far. Normally I do that in the evening, but at the moment I watch more tv.
Last week the most violent storm has been blowing over our country for years; a few roof tiles and a shutter broken, that was the biggest damage here, so that was not so bad. New tiles are on the roof again and the shutter will be repaired shortly together with other maintenance work on the house. 
Yesterday I had help from the eldest grandson, together we replaced the blown off roof of the wood pile and moved and stacked lots of firewood under the porch, so cold come on, I can stand it. Nothing is more pleasant than the warmth of a wood burning stove, yet I do not burn it anymore every day, I'm often out and about and when I have visitors I forget to throw wood in it and it goes out regularly.
However, coming week we will have exceptionally high temperatures for January, as they say. Fine, if the sun shines.....

Despite lots of rain and wind this month there are already some flowers in the garden, inside there is a sense of spring and at the moment even summer. See the pictures.Dit zomerse boeket kreeg ik vorige week van lieve vrienden tijdens een Nieuwjaarsfeestje bij mij thuis.

This summer bouquet I received from dear friends during a New Year's party at my home. 
De Aucuba japonica 'Variegata' is een groenblijver voor schaduwrijke plaatsen en toont nu haar decoratieve rode bessen.

The Aucuba japonica 'Variegata' is an evergreen shrub for shady spots and shows at the moment decorative red berries.Een andere vriendin kwam met een grote gans gemaakt van diverse vogelvoeders. Ik zette hem de volgende dag op de tafel buiten waar een gaai hem snel wist te vinden. Zo leuk, de foto maakte ik binnen vandaan.

Another friend came with a big goose made from different bird feeders. The other morning I put him on the table outside where a jay quickly found him.  So much fun, I took the photo from inside.Vandaag schijnt de zon en bloeit Hamamelis 'Arnold's Promise' volop. De geur van deze toverhazelaar is onbeschrijfelijk.

Today we have sun and witch hazel 'Arnold's Promise' is doing great, it has a lovely fragrance.
De eerste Helleborussen beginnen ook weer te bloeien.
First Helleborus in bloom.


De Viburnum bodnantense 'Dawn' bloeide al in december, maar met de zon er op, worden de bloemetjes steeds mooier.

Viburnum bodnantense 'Dawn' was already flowering in December, but with sun the flowers become more and more beautiful.Aha, de kipjes hebben weer een lekker beschut plekje in de zon gevonden, gezellig op tafel met de afgewaaide krans.
Aha the chickens have found a sheltered spot in the sun, cozy on the table with the blown away wreath.
Het eieren leggen is ook weer begonnen.

Laying eggs has also started again.Moet even vertellen en laten zien dat de fazant er ook nog steeds is. Zij voelt zich prima thuis tussen de kippen.

Have to tell and show you that the pheasant is still there. She feels quite comfortable between the chickens.

Dat is het weer voor vandaag, ga nu jullie blogs bezoeken en hoop zelf ook iets sneller terug te zijn.

That's it for today, now I'm going to visit all your lovely blogs and I hope to be back soon.

zondag 31 december 2017

2017/2018Hierbij dank ik al mijn volgers en lezers voor hun medeleven, lieve woorden en gewoon leuke opmerkingen in dit voor mij meest droevige jaar ooit.

Toch zal ik weer vol goede moed aan een nieuw jaar beginnen. Ik zie uit naar de eerste sneeuwklokjes, naar de dagen die weer gaan lengen, naar de vogels die weer gaan fluiten,
naar gezellige kletspraatjes en uitjes met mijn kleinzoons, de rozen die weer zullen gaan bloeien en
vooral naar de zon die hopelijk veelvuldig zal gaan schijnen.


 EEN GOED BEGIN, GEZONDHEID, GELUK EN VOORSPOED
   wens ik jullie in
2018


I'm grateful to all my followers and readers for their sympathy, sweet words and just nice comments in this for me most sad year ever.

Yet I will start a new year full of courage. I'm looking forward to the first snowdrops, to the days getting longer again, to the birds singing again, to the cozy chat and trips with my grandsons, to the roses flowering again and especially to the sun which hopefully will shine frequently.

for 2018 
I wish you 
A GOOD START,  A GOOD HEALTH, HAPPINESS AND 
PROSPERITY